SYSTEMY DLA PRZYCHODNI I GABINETÓW LEKARSKICH

 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
 • Rejestracja Internetowa
 • e-Recepta
 • e-Zwolnienie
 • e-Skierowanie
 • Rozliczenia z NFZ
 • Elektroniczna wymiana skierowań i wyników badań z labolatorium

SYSTEMY DLA FARMACJI

 • System wspomagania zarządzania apteką (KS-AOW)
 • System zarządzania siecią aptek (KS-ZSA)
 • Baza Leków i środków Ochrony Zdrowia (BLOZ)
 • Bezpieczeństwo Danych Osobowych (KS-BDO)

SYSTEMY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 • Comarch ERP Optima
 • Comarch ERP XT
 • Comarch Business Intelligence

KASY I DRUKARKI FISKALNE

KS-SOMED

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PRZYCHODNI KS-SOMED

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z poszczególnymi Oddziałami NFZ jak i innymi płatnikami. Może być również wykorzystywany jako istotne narzędzie statystyczne, pozwalające na selekcję i zestawienie danych z określonego zakresu działalności jednostki medycznej. Pełna informatyzacja wszystkich sfer placówki medycznej jest możliwa dzięki kompatybilności systemu KS-SOMED z systemami administracyjnymi firmy KAMSOFT (np. KS-KFW, KS-ZZL). Dodatkowo dostępna jest również dedykowana wersja na urządzenia mobilne z platformami Windows, iOS, Android umożliwiająca przeprowadzanie wizyt domowych. Nasze rozwiązania wyróżniają realne korzyści dla klientów:

 • Mniej czynności administracyjnych – zwiększenie automatyzacji pracy (np. generowanie wydruków dokumentacji medycznej jak recepty, rozliczenia finansowe z Płatnikami, itd.)
 • Scalenie informacyjne poszczególnych części placówki – w KS-SOMED przewidziano podsystemy zarówno do wspomagania pracy tzw. części medycznej (rejestracja pacjentów, gabinety lekarskie), jak i administracyjnej (dział finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, statystyka medyczna, itd.)
 • Oszczędność czasu
 • Łatwe i szybkie prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej – dzięki Elektronicznym Formularzom Medycznym
 • Dostęp do baz wiedzy – np. bazy leków i środków ochrony zdrowia (opcja), bazy chorób wg klasyfikacji ICD-10 (opcja), itd.
 • Sprawne zarządzanie jednostką – system umożliwia przeprowadzenie szerokiej analizy danych będącej podstawą podejmowanych decyzji o strategicznym znaczeniu
 • Ochrona danych medycznych

PRZEWAGA SYSTEMU

KS-SOMED w skrócie to m.in.: Rejestracja pacjentów; prowadzenie kartoteki medycznej (rozpoznania, wywiady medyczne, zdjęcia, recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zalecenia, badania laboratoryjne, szczepienia, itd.); rozliczenia finansowe z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentem prywatnym oraz innymi placówkami; generowanie księgi głównej przychodni, obsługa wszystkich specjalistycznych gabinetów lekarskich; podsystemy: kadrowy-płacowy, finansowo-księgowy, magazynowy, środków trwałych, itd. Wszystkie elementy harmonijnie połączone w jeden, zintegrowany system.

KORZYŚCI WDROŻENIA

Każdy użytkownik systemu KS-SOMED ma możliwość działania w ramach innowacyjnego systemu OSOZ. Przynosi to lekarzowi szereg korzyści, z których najważniejsze to:

 • Tworzenie indywidualnych kont zdrowotnych pacjenta z zapisem w formie elektronicznej całej historii zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki temu pacjent nie musi nosić ze sobą dokumentacji papierowej (wyników badań, zdjęć RTG, wypisów ze szpitala itp.), nie musi pamiętać o przebytych chorobach i ich datach. Lekarz natomiast podczas każdej wizyty ma dostęp do tych danych, co może stanowić pomoc przy diagnozie oraz przy wyborze odpowiedniej strategii leczenia
 • Możliwość uzyskania szybkiej informacji o lekach najczęściej wystawianych dla danego rozpoznania ICD-10 oraz wskaźnikach ich skuteczności
 • Nadzór nad realizacją recepty przez pacjenta – zwrotne wiadomości, czy recepta została wykupiona, kiedy miała miejsce jej realizacja, czy zostały wydane zamienniki leków
 • Błyskawiczny dostęp do istotnych informacji od konsultantów krajowych i Głównego Inspektora Farmaceutycznego

 

Źródło: http://www.kamsoft.pl