SYSTEMY DLA PRZYCHODNI I GABINETÓW LEKARSKICH

 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
 • Rejestracja Internetowa
 • e-Recepta
 • e-Zwolnienie
 • e-Skierowanie
 • Rozliczenia z NFZ
 • Elektroniczna wymiana skierowań i wyników badań z labolatorium

SYSTEMY DLA FARMACJI

 • System wspomagania zarządzania apteką (KS-AOW)
 • System zarządzania siecią aptek (KS-ZSA)
 • Baza Leków i środków Ochrony Zdrowia (BLOZ)
 • Bezpieczeństwo Danych Osobowych (KS-BDO)

SYSTEMY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 • Comarch ERP Optima
 • Comarch ERP XT
 • Comarch Business Intelligence

KASY I DRUKARKI FISKALNE

KASY FISKALNE

Oferujemy urządzenia fiskalne renomowanych firm:

Kto jest zobowiązany do stosowania kas rejestrujących od 1 maja 2011r.?
Od początku 2011 roku zaczęły obowiązywać zapisy zawarte w nowym rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930). Na jego podstawie od dnia 1 maja 2011r. podatnicy, którzy do tej pory byli objęci zwolnieniem, zostali zobowiązani do zakupu i stosowania kas fiskalnych.

Zobowiązanie to dotyczy podmiotów działających m. in. w branżach:

 • ochrony zdrowia i opieki społecznej (gabinety lekarskie, przychodnie, praktyki),
 • usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, doradczych,
 • rzeczoznawców, usług architektonicznych i inżynierskich,
 • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
 • tłumaczy przysięgłych oraz usług sekretarskich,
 • związanych z rekreacją, kulturą i sportem (organizatorów imprez masowych),
 • usług pogrzebowych, – usług detektywistycznych i ochroniarskich,
 • magazynowania i przechowywania bagażu (w tym na dworcach autobusowych i kolejowych).

Obowiązek dotyczy zarówno płatników VAT jak i nie będących płatnikami VAT, rozliczających się na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów), na zasadach karty podatkowej, spółek fizycznych oraz prawnych typu „z o.o.” i „SA”.

Zobowiązanie stosowania kas fiskalnych dotyczy podmiotów, które przekroczyły 40 tys. zł obrotu w poprzednim roku podatkowym (dla firm nowoutworzonych, rozpoczynających sprzedaż w 2011 lub 2012 roku limit ten wynosi 20 tys. zł).

Akty prawne dotyczące kas rejestrujących