SYSTEMY DLA PRZYCHODNI I GABINETÓW LEKARSKICH

 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
 • Rejestracja Internetowa
 • e-Recepta
 • e-Zwolnienie
 • e-Skierowanie
 • Rozliczenia z NFZ
 • Elektroniczna wymiana skierowań i wyników badań z labolatorium

SYSTEMY DLA FARMACJI

 • System wspomagania zarządzania apteką (KS-AOW)
 • System zarządzania siecią aptek (KS-ZSA)
 • Baza Leków i środków Ochrony Zdrowia (BLOZ)
 • Bezpieczeństwo Danych Osobowych (KS-BDO)

SYSTEMY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 • Comarch ERP Optima
 • Comarch ERP XT
 • Comarch Business Intelligence

KASY I DRUKARKI FISKALNE

KS-BDO

Jesteśmy konsultantami Bezpieczeństwa Danych Osobowych (KS-BDO). Ochrona danych osobowych zgromadzonych w placówkach medycznych i farmaceutycznych to zagadnienie niezwykle istotne i ściśle uregulowane przepisami prawa. Zbiory danych osobowych, które przetwarza placówka, przechowywane są przede wszystkim w systemie komputerowym, jego bazie danych umieszczonej na serwerze, kopiach zapasowych, komputerach przenośnych a także na papierowych wydrukach.

Należy pamiętać, że obowiązek ochrony tych danych spoczywa na Administratorze Danych Osobowych, czyli w praktyce na właścicielu placówki. To administrator jest odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie i utrzymywanie prawidłowych procedur bezpieczeństwa danych osobowych i to właśnie on ponosi odpowiedzialność w razie kontroli GIODO.

Zadanie wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. j.t. 2002.101.926 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednich rozporządzeń obejmuje zarówno dokumentację jak i dostosowanie infrastruktury technicznej do wymogów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. W praktyce oznacza to konieczność znajomości nie tylko prawa, ale również technologii informatycznych związanych z bazami danych, systemami operacyjnymi, sprzętem komputerowym, siecią informatyczną, siecią elektryczną, alarmami, systemami zabezpieczenia budynku na wypadek powodzi czy pożaru.

Proponujemy opracowanie, przy pełnej Państwa kontroli i współpracy, wymaganej przepisami ustawy dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Usługa KS-BDO jest rozwiązaniem, dzięki, któremu można w szybki sposób przygotować, a następnie zarządzać dokumentacją bezpieczeństwa informacji w ramach danej jednostki.

W skład dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych wchodzą m.in.:

 1. polityka bezpieczeństwa wraz z załącznikami
 2. instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 3. pozostałe dokumenty opisane w w/w pozycjach

W ramach prac możliwe jest również przygotowanie wytycznych dotyczących ochrony fizycznej, koniecznych zmian w organizacji oraz dostosowania konfiguracji oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych.

Podsumowując, KS-BDO to:

 1. Przejęcie przez wyszkolonego Konsultanta zadań związanych z opracowaniem wymaganych przepisami prawa dokumentów, które są niezbędne w razie kontroli GIODO,
 2. Profesjonalne wsparcie w trakcie kontroli,
 3. Wskazanie miejsc, w których zarówno organizacja jak i system informatyczny wymagają dostosowania, aby spełnić wymogi przepisów prawa,
 4. Przedstawienie dobrych praktyk związanych z ochroną informacji, w tym w szczególności danych osobowych,
 5. Bieżąca pomoc i doradztwo w zakresie ochrony informacji,
 6. Wsparcie ze strony Konsultantów, którzy oprócz wiedzy na temat obsługi samego systemu będą służyć pomocą przy wypełnianiu ankiety i wyborze najlepszej drogi związanej z wdrożeniem polityki bezpieczeństwa,
 7. Portal KS-BDO to również miejsce, w którym prezentowane są artykuły szeroko nawiązujące do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych w farmacji i medycynie,
 8. Dostęp do szkoleń w ramach platformy e-learning’owej, m.in.:
  1. szkoleń związanych z obsługą aplikacji
  2. szkoleń z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, jakie obowiązują personel jednostki, w którym wdrożona jest polityka bezpieczeństwa

Więcej informacji na temat systemu KS-BDO znajdą Państwo na stronie: www.bdo.kamsoft.pl