Kasper Komputer logo

Kasy fiskalne

Oferujemy urządzenia fiskalne
renomowanych firm:

 

Kto jest zobowiązany do stosowania kas rejestrujących od 1 maja 2011r.?

Od początku 2011 roku zaczęły obowiązywać zapisy zawarte w nowym rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930). Na jego podstawie od dnia 1 maja 2011r. podatnicy, którzy do tej pory byli objęci zwolnieniem, zostali zobowiązani do zakupu i stosowania kas fiskalnych.

Zobowiązanie to dotyczy podmiotów działających m. in. w branżach:

  • ochrony zdrowia i opieki społecznej (gabinety lekarskie, przychodnie, praktyki),
  • usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, doradczych,
  • rzeczoznawców, usług architektonicznych i inżynierskich,
  • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
  • tłumaczy przysięgłych oraz usług sekretarskich,
  • związanych z rekreacją, kulturą i sportem (organizatorów imprez masowych),
  • usług pogrzebowych, - usług detektywistycznych i ochroniarskich,
  • magazynowania i przechowywania bagażu (w tym na dworcach autobusowych i kolejowych).

Obowiązek dotyczy zarówno płatników VAT jak i nie będących płatnikami VAT, rozliczających się na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów), na zasadach karty podatkowej, spółek fizycznych oraz prawnych typu „z o.o.” i „SA”.

Zobowiązanie stosowania kas fiskalnych dotyczy podmiotów, które przekroczyły 40 tys. zł obrotu w poprzednim roku podatkowym (dla firm nowoutworzonych, rozpoczynających sprzedaż w 2011 lub 2012 roku limit ten wynosi 20 tys. zł).

Akty prawne dotyczące kas rejestrujących